Tin chuyển nhượng

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch điện VIII

08:43 AM 13/11/2021

Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII, đồng thời khẩn trương chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và địa phương.